لوزالمعده (پانکراس)

پانکراس در پشت معده قرار گرفته و وزن آن حدود ۱۰۰-۷۵ گرم است. عملکرد غده پانکراس شامل بخش برون ­ریز مانند انسولین  و درون­ ریز مانند آنزیم ­های هضم چربی، پروتئین و قند است. توده ­های پانکراس به ­صورت کیست یا توپر هستند. اکثر توده­ های پانکراس با جراحی بهبود می ­یابند.