سرطان معده / پولیپ معده

تشخیص توده ­های معده معمولن با آندوسکوپی است. انواع سرطان معده با جراحی و شیمی درمانی درمان می ­شوند.

جراحی تنها راه درمان قطعی سرطان معده است. گاهی به انجام شیمی درمانی قبل از عمل معده نیاز است. عمل جراحی معده به دو روش باز و بسته (لاپاروسکوپی) انجام می ­شود.

ساير توده هاي معده مانند پوليپ ها را ميتوان بروش لاپاروسكوپي و يا بروش اندوسكوپي  و همچنين به روش باز برداشت.پيگيري جواب پاتولوژي و همچنين آندوسكوپي دوره اي لازم است.