شقاق (فیشر)

پارگی مخاط مقعد معمولن به علت عبور مدفوع سفت و اسهال طولانی مدت رخ می­ دهد که در معاینه مشخص می­ شود.

درد و اسپاسم به­ خصوص بعد از اجابت مزاج از علائم فیشر است که گاهی با دفع خون در کنار مدفوع یا روی دستمال توالت مشخص می­ شود.

بیماران فیشر مزمن معمولن “گوشت اضافه” را ذکر می­ کنند (تگ پوستی).

درمان فیشر حاد معمولن دارویی و درمان فیشر مزمن اغلب جراحی است.

دستورات بعد از عمل

بعد ازعمل جراحی باید الگوی تغذیه ­ای و اجابت مزاج اصلاح شود.

روزهای اول بعد از عمل برای کاهش درد و اسپاسم نشستن در لگن آب گرم هر ۶ ساعت به مدت ۲۰-۱۵ دقیقه ضروری است.

مسکن­ های غیرمخدر ترجیح دارند.

خون ریزی کم حین اجابت مزاج قابل قبول است.

مصرف ملین طی روزهای اول توصیه می­ شود ولی مصرف طولانی مدت و وابستگی به ملین مضر است.