سرطان معده / پولیپ معده جراحی سرطان

تشخیص توده ­های معده معمولن با آندوسکوپی است. انواع سرطان معده با جراحی و شیمی درمانی درمان می ­شوند.

جراحی تنها راه درمان قطعی سرطان معده است. گاهی به انجام شیمی درمانی قبل از عمل معده نیاز است. عمل جراحی معده به دو روش باز و بسته (لاپاروسکوپی) انجام می ­شود.