دستورات بعد از عمل (اسلیو معده)

دستورات غذايي بعد از عمل اسليو

اگر همه چيز خوب پيش برود بيست و چهار ساعت بعد از عمل با دستورات دارويي و غذايي مرخص ميشويد .با اين حال روي سه روز بستري حساب كنيد.

دو هفته‌ی اول بعد از ترخیص بیمار مجاز است مایعات بنوشد: آب – چای – شیر – سوپ صاف شده – آب مرغ – آب ماهیچه – آب میوه فقط خانگی (طبیعی): آب هویج، آب سیب و …

دو هفته‌ی دوم: غذای نرم به نرمی حلیم: پوره‌جات – غذای میکس شده – شیرموز و …

براي بيماران اسليو هيچ چيز به اندازه نوشيدن آب لازم نيست.

زمان بهبودی

بستری در بیمارستان بین ۳ تا ۴ روز

برگشت به فعالیت روزمره کمتر از ۱ هفته

بهبود کامل کمتر از ۲ هفته