جراحی سرطان

 

درمان بيماري سرطان يكي ازچالش هاي سيستم هاي بهداشتي دنيا بوده و هست. از سال هاي دور، عمل جراحي به عنوان درمان اصلي انواع زيادي از تومورها شناخته مي شود.

با پيشرفت هاي زيادي كه در زمينه ی تشخيص زودرس و جراحي سرطان صورت گرفته ، احتمال بهبود و درمان قطعي سرطان افزايش يافته است.

مهم ترين پيشرفت ها ،در زمينه شيمي درماني و كم عارضه تر شدن داروهاي ضد سرطان صورت گرفته است.

امروزه ديگر سرطان را بيماري لاعلاج نمي دانند.