جراحی دیابت نوع دو

درمان ديابت نوع دو به روش جراحي را “جراحي متابوليك” مي نامند.

كاهش وزن (به هر روشي) در افراد مبتلا به ديابت نوع دوم باعث كنترل بهتر قند خون و كاهش نياز به مصرف دارو مي شود.

اما يافته اي كه دانشمندان را متعجب كرد اين بود كه بسياري از بيماراني كه تحت عمل جراحي براي درمان چاقي قرار گرفتند بلافاصله و حتي قبل از ترك بيمارستان از مصرف داروهاي پايين آورنده قند بي نياز شدند تقريبن بعد از چند هفته هيچ دارويي براي كنترل قند خون نياز نداشتند.

مطالعات بيشتر نشان دهنده ی نقش روده باريك در سوخت و ساز بدن و مقاومت به انسولين بود.

بر اين اساس “دپارتمان جراحي چاقي ” هم به دپارتمان “جراحي متابوليك و چاقي” تغيير نام يافت.

سر دسته ی عمل هاي جراحي متابوليك باي پس معده است كه به دو روش كلاسيك و ميني باي پس  و بصورت بسته (لاپاروسكوپي) انجام مي شود.

براي بيماران مبتلا به ديابت نوع دو با بي ام آي پايين تر (بين سي تا سي و پنج) عمل هاي جديدتر مثل ساسي( SASI ) يا عمل ساسج كه نوعي بايپس است مناسب است.