تیروئید

برای درمان بیماری ­های غده ­ی تیروئید گاهی نیاز به جراحی احساس می­ شود:

  • التهاب تیروئید
  • پرکاری تیروئید
  • گواتر
  • ندول یا گره تیروئید
  • توده­ های غیر خوش­خیم تیروئید
  • کیست تیروئید