از کجا شروع کنیم (مینی بای پس)

همانطور كه مي دانيم انتخاب نوع درمان بستگي به شرح حال، معاينه و بررسي آزمايشات دارد.

براي بيماراني كه كانديداي انجام عمل ميني باي پس هستند مراحل زير انجام مي شود:

  • شرح حال و معاينه (محاسبه بي ام آي با اندازه گيري قد و وزن دقيق، ارزيابي عادات بيمار و سوابق بيماري و …)
  • درخواست آزمايشات، سونوگرافي و آندوسكوپي
  • مشاوره قلب و روانپزشكي (بر حسب مورد)
  • معرفي به بيمه جهت تشكيل پرونده