التهاب آپاندیس (آپاندیسیت)

زائده­ ی آپاندیس گاهی دچار التهاب و عفونت می­ شود (آپاندیسیت) که در صورت عدم درمان مناسب ممکن است تهدیدکننده­ ی زندگی باشد. تشخیص آپاندیسیت براساس شرح حال، معاینه، آزمایشات و سونوگرافی یا سی تی اسکن است.

ابتدا بي اشتهايي و سپس درد گنگي در شكم خصوصن بالاي شكم و دور ناف شروع مي شود.درد كم كم به ناحيه پايين و راست شكم منتقل و ثابت ميشود.

پس از تصمیم­ گیری برای عمل جراحی آپانديست می­ توان با هر دو روش باز یا بسته (لاپاروسکوپی) آپاندیس را خارج کرد.

در روش بسته (لاپاروسكوپي)زخم خيلي كوچك است و  بهبود سريعتر و بستري كوتاه تر است.