بیماری های غده ی فوق کلیه (آدرنال)

 

  • کانسر آدرنال
  • فئوکروموسیتوم
  • هیپرپلازی مادرزادی آدرنال

بسیاری از توده ­ها و کیست ­های غده­ ی فوق کلیه هم­چنین تومورها را می ­توان به ­روش لاپاروسکوپی (جراحی بسته) برداشت.