پر فشاری خون

-

 
بیمار مبتلا به پرفشاری خون در یکی از دو دسته پرفشاری اولیه یا پرفشاری ثانویه قرار می‌گیرد. حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد از موارد از نوع پرفشاری اولیه هستند و این بدان معناست که هیچ دلیل پزشکی مشخصی برای آن وجود ندارد . ۵ تا ۱۰ درصد دیگر از نوع پرفشاری ثانویه هستند که شرایط تأثیرگذار بر کلیه‌ها مانند تنگی شریان کلیه ، بیماری شریان‌ها، بیماریهای قلبی اعم از مادر زادی یا اکتسابی ، دستگاه غده درون‌ریز مثل بیماری غده تیروئید ،هیپوفیز، همچنین بیماریهای غده فوق کلیه ، تومورها،وقفه تنفسی حین خواب و چاقی   باعث ایجاد آن می‌شوند.