ساسی بایپس (SASI)

جديدترين عمل چاقي

و ديابت

عمل ساسی بایپس در واقع ترکیبی از دو عمل اسلیو معده و مینی بایپس معده است. با این منظور که مزایای هردو عمل یکجا جمع شوند. در عمل ساسی SASI ابتدا معده باریک و کوچک می شود و سپس قسمت پایین روده باریک که ایلیوم نام دارد به همین معده باریک شده وصل میشود. پس غذا برای خروج از معده دو راه دارد. یکی راه طبیعی اثنی‌عشر و دیگری راه جدید که مستقیم به پایین روده متصل می شود.