دکتر محمود راد

بورد تخصصی جراحی لاپاروسکوپی پیشرفته روش‌های کم تهاجمی درمان چاقی Minimally Invasive Obesity Surgery